Björn Rosenström
  • Post category:Artists
  • Post comments:0 Comments
  • Post author:
  • Post published:23/07/2021
  • Post last modified:23/07/2021

Björn Rosenström, född 1970 och uppväxt i Göteborg.
Björn har en hustru vid namn Johanna och en son, Fabian samt en liten dotter, Smilla. Björn har jobbat som jurist innan han gick över till musikkarriären.

Leave a Reply